سامانه جستجوی برندگان قرعه کشی شهر زندگی 9
شهرداری سبزوار


جهت مشاهده نتیجه قرعه کشی وارد کردن اطلاعات شناسه قبض و شناسه پرداخت الزامی می باشد.

جستجو با اطلاعات قبض پرداختی ...
جستجو با کد قرعه کشی ...

اداره فناوری اطلاعات شهراری سبزوار
در صورت بروز مشکل با شماره 44241782 تماس حاصل نمایید.