سامانه قرعه کشی شهر زندگی 10

سامانه ثبت نام شهرزندگی شهرداری سبزوار

> مشاهده نتایج دوره نهم

/ /

جهت ثبت نام و مشاهده نتایج قرعه کشی شهرزندگی
به سایت CityLife.Sabzevar.ir مراجعه نمایید.


در صورت بروز مشکل با شماره 44241782 تماس حاصل نمایید.
اداره فناوری اطلاعات شهرداری سبزوار