سامانه قرعه کشی شهر زندگی 7

سامانه ثبت نام شهرزندگی شهرداری سبزوار

> مشاهده نتایج دوره ششم
/ / فقط سال 96 قابل قبول است

اداره فناوری اطلاعات شهرداری سبزوار
در صورت بروز مشکل با شماره 44241782 تماس حاصل نمایید.