سامانه قرعه کشی شهر زندگی 9

سامانه ثبت نام شهرزندگی شهرداری سبزوار

> مشاهده نتایج دوره نهم

قرعه کشی شهرزندگی 9 در تاریخ 21آذرماه برگزار شد.
بزودی سایت جهت ثبت نام شهرزندگی دهم فعال خواهد شد.

جهت ثبت نام و مشاهده نتایج قرعه کشی شهرزندگی
به سایت CityLife.Sabzevar.ir مراجعه نمایید.


در صورت بروز مشکل با شماره 44241782 تماس حاصل نمایید.
اداره فناوری اطلاعات شهرداری سبزوار